Bij rouw denkt men al snel aan het verlies van een dierbare. Medewerkers kunnen om verschillende redenen een periode van rouw ervaren. Rouw heeft een verhoogd risico op verzuim. Tijdige begeleiding kan uitval voorkomen of verkorten.

Rouw en werk in cijfers

  • Eén op de tien werknemers krijgt na het verlies van een dierbare een burn-out.
  • Bijna de helft (44%) kan na het verlies van een dierbare één of meerdere dagen niet werken.
  • 33% heeft zich kort ziekgemeld.
  • 9% was langdurig ziek afwezig.
  • 26% ging weer té snel aan het werk.
    (bron: CNV)